Volba vhodného přístroje a jeho výhody

Destilační přístroje mají nespočet výhod, které v provozu jistě oceníte

 • drahé rozpouštědla obnovují s vysokou účiností
 • jsou nezávislé na externích společnostech, které se zabývají recyklací nebo regenerací
 • náklady na provoz jsou velmi nízké
 • rychlá návratnost
 • potřeba skladových zásob se sníží
 • máte jistotu, že rozpouštědlo máte v kvalitě, jakou potřebujete
 • náklady na likvidaci se sníží až o 90 %

 

Veškeré námi dodávané zařízení nabízí

 • TÜV certifikace
 • ATEX
 • vysoký technický standard a kvalitu provedení
 • snadnou údržbu
 • spolehlivý provoz

 

Pro správnou volbu přístroje je nutné znát odpovědi na tyto otázky:

 • Jaké rozpouštědlo / ředidlo budu destilovat?
 • Čím je dané rozpouštědlo / ředidlo znečištěno?
 • Jaké množství budu recyklovat?

     

Co znamená ATEX? 

ATEX 94/9/ES a ATEX 2014/34/EU jsou Směrnice Evropské unie. 

Tyto směrnice slouží jako právní předpis o prodeji zařízení a ochranných systémů, které se používají v prostředí, kde existuje riziko výbuchu (ATEX) a jejich uvádění do provozu. V takovém prostředí mohou vznikat směsi par, plynů, prachu nebo mlhy, u kterých je za určitých provozních podmínek nebezpečí vznícení. 

Zkratka ATEX vznikla z názvu ATmosphéres EXplosibles. 

Veškeré elektrické komponenty nebo zařízení se značkou ATEX musí obsahovat: značku CE, 4místné číslo orgánu, který provedl certifikaci výrobku, symbol Ex (značku ATEX), skupinu zařízení, kategorii zařízení a typ výbušné atmosféry. Elektrická zařízení navíc obsahují i typ ochrany, kategorii zařízení dle technické normy a teplotní třídu nebo číselný údaj o maximální povrchové teplotě. 

    

Volba destilačního přístroje, jeho umístění a řízení provozu závisejí na vlastnostech zpracovávaných produktů (chemicko-fyzikální vlastnosti, bod vzplanutí, teplota varu, teplota samovznícení, destilační teplota).

 

Destilace nezápalných rozpouštědel s sebou nepřináší žádné riziko požáru nebo výbuchu. Napájení elektrickým proudem a elektrické součásti přístroje mohou proto být v jednoduchém provedení bez ochrany proti výbuchu (IP44).

Destilace zápalných rozpouštědel může vést k nebezpečí požáru nebo ke vzniku vysoce výbušného ovzduší; z toho důvodu je potřeba učinit všechna nezbytná bezpečnostní opatření proti požáru a výbuchu. Rizikové okolí, místo umístění přístroje a provedení spínací skříňky je třeba určit s maximální svědomitostí.

Neexistuje žádná chemická příloha pro každý typ rozpouštědla nebo ředidla! Je proto nutná přesná znalost chemicko-fyzikálních vlastností produktů, za kterou nese zodpovědnost provozovatel!

 

Jistě vás zajímá, jestli se to vyplatí. Vyplňte krátký formulář a vypočteme vám návratnost.