Destilační teplota

Destilační teplota

Destilační teplota nebo teplota varu je taková teplota, při které se kapalina za atmosférického tlaku (1013 hPa) mění na páru.  

Víme, že rozpouštědlo vře za běžných podmínek při pevné a konstantní teplotě. Naopak, směs rozpouštědel vře v rámci daného teplotního intervalu.

Znečištěné rozpouštědlo vře s ohledem na typ a stupeň znečištění při vyšší teplotě. Je třeba zdůraznit, že teplota varu zůstává nezměněna nezávisle na topné teplotě. Čím je teplotní rozdíl mezi teplonosným olejem a teplotou vařící látky větší, tím vyšší je rychlost procesu.  

Při nastavování parametrů procesu se pracovní teplota normálně nastavuje o 30-40 °C vyšší, než je bod varu rozpouštědla nebo nejvyšší bod varu směsi.   

Větší teplotní rozdíly na jednu stranu zvyšují hodinovou produktivitu zařízení, na druhou stranu mohou vést k "převaření" a/nebo pěnění rozpouštědla s následným zakalením destilátu. Z dlouhodobějšího hlediska to může vést k ucpání chladiče.