Proč je důležitá teplotní třída?

Teplota přístroje musí být nižší jako
teplota samovznícení rozpouštědla

Všechna zápalná rozpouštědla mají svou vlastní teplotu samovznícení. 

Pojem teplota samovznícení je definován jako minimální teplota, při které může směs rozpouštědla a vzduchu spontánně vznítit a hoření může proběhnout i bez vnějšího přívodu tepla. 

Aby se zabránilo samovznícení je zřejmé, že povrchová teplota destilačního přístroje musí ležet pod teplotou samovznícení rozpouštědla. 

 

Tyto teploty se dělí do skupin nebo teplotních tříd.

Teplotní třídaMaximální povrchová teplota
T1450˚C
T2300˚C
T3200˚C
T4135˚C
T5100˚C
T685˚C

 

Přístroje v teplotní třídě T1 mají maximální povrchovou teplotu 450°C. Pomocí těchto přístrojů mohou být destilována pouze rozpouštědla s teplotou samovznícení nad 450°C a patří do třídy 1.

Téměř všechna rozpouštědla, která se používají v průmyslovém čištění, mají teplotu samovznícení nad 200°C, a příslušejí proto do teplotní třídy T1, T2 nebo T3.

Pokud přístroj odpovídá teplotní třídě T2, lze destilovat pouze rozpouštědla třídy T1 a T2, jejichž teplota samovznícení leží nad 300°C.

Pokud přístroj odpovídá teplotní třídě T3, lze destilovat rozpouštědla třídy T1, T2 a T3, jejichž teplota samovznícení leží nad 200°C.

Destilační přístroje jsou sériově vyráběny v teplotní třídě T2 nebo T3.

 


Například:

Aceton

Teplota samovznícení: 535°C

Teplota varu: 56°C

Teplotní třída: T1

Může být destilován pomocí destilačního přístroje třídy T2 i T3

 

Podle teplotní třídy destilovaného rozpouštědla se volí typ destilačního zařízení a jeho bezpečnostní termostaty.