Likvidace zbytků

Likvidace zbytků rozpouštědel

Při recyklaci rozpouštědel dostaneme jako výchozí produkt vydestilované čisté rozpouštědlo. Destilačním zbytkem jsou většinou zbytky nátěrových hmot. Problematika ekologické likvidace nátěrových hmot se týká všech lakoven.

Povinností lakoven je vést evidenci o tom, jaký druh odpadu daná firma produkuje, v jakém množství a jak je s tímto odpadem nakládáno. Lakovna má poté v podstatě dvě zákonné možnosti zbavení se odpadu – sama zajistit odvoz do konečného zařízení, nebo využít služeb zprostředkující firmy, která je držitelem oprávnění k likvidaci tohoto odpadu.

Cena za odstranění nebezpečného odpadu, kam lze nátěrové hmoty zařadit, se pak v závislosti na firmě a situaci na trhu pohybuje okolo 10 Kč/kg, u odpadu klasifikovaného jako ostatní okolo 3 Kč/kg. Do ostatního odpadu patří plechovky, hadry apod. V rámci České republiky jsou povoleny dva způsoby likvidace nátěrových hmot. Je to buď uložení na skládku, nebo jejich spálení.