Historie destilačních zařízení

Jedno z prvních destilačních zařízení

Počátky destilačních zařízení se datují již od sedmdesátých let. 

Myšlenku na výrobu prototypu spustily především poptávky velkých nábytkářských společností, které spotřebovávaly při čištění aplikačních nástrojů nátěrových systému velké množství rozpouštědel a to především acetonu. Proces destilace byl již znám – jednalo se o proces, při kterém může být rozpouštědlo (nebo jiný těkavý prvek) separován z netěkavého materiálu (jako je např. barva).

Technici se pustili do výroby prototypu. Již prví testy byly pozitivní – takto získaný destilát měl vynikající kvalitu a byl vhodný pro další, opětovné použití. 

Destilační zařízení se neustále zdokonalovala a to nejen díky snaze ušetřit za nákup rozpouštědel a likvidaci těch použitých, ale rovněž z hlediska pozitivního dopadu na životní prostředí. 

Dnes jsou destilační zařízení využívány nejen v nábytkářském průmyslu, ale zájem o ně se rozšířil i do dalších odvětví, jako např. tisk, povrchové úpravy (odmaštění a aplikace nátěrových hmot), výroba skelných vláken, barev, inkoustů apod. 

     

Certifikace

Destilační zařízení jsou mezinárodně certifikovány.

Tyto certifikace garantují správnost a odbornost výrobních postupů a rovněž soulad těchto přístrojů s platnými normami. 

      

Certifikace CE


Vhodné do výbušného prostředí


Russian GOST

ISO 9001


ATEX Machines Certification


Russian Licence

ISO 18 000


PED Machines B+D


REC BAGS

Renáta Sabolová

Ing. Michaela Pospíšilová