Recyklace do 500 l měsíčně

Přístrojová řada DI / D (RS) přesvědčí zkušenostmi trvajícími desetiletí. Tyto přístroje stanovily měřítka souhrou geometrie a spolehlivosti, optimálním použitím komponentů, kotle, olejového pláště s vyrovnávacím systémem a velkoryse dimenzovanými trvanlivými topnými tyčemi. Přístroje zvláště vynikají svou robustností. Všechny přístroje řady DI / D (RS) jsou přímo či dodatečně vybavitelné vakuovým systémem, který se využívá pro určité typy rozpouštědel. Řadu DI / D (RS) lze dále vybavit četným nadstandardním vybavením, jako například míchacím zařízením, automatickým plněním, automatickým vyprazdňováním (pouze pro kapalné zbytky), různými procesními parametry atd.

Renáta Sabolová

Ing. Michaela Pospíšilová