Co ovlivňuje zdražování rozpouštědel?

Zjednodušeně by se dalo říct, že hlavními důvody ke zvyšování cen rozpouštědel je doprava. Není to ale jediný důvod...

     

Koronavirová pandemie velmi výrazně ovlivnila všechny průmyslové obory, cestování i život obecně, což změnilo celkové fungování světa a nastavení ekonomiky. Zjednodušeně by se dalo říct, že hlavními důvody ke zvyšování cen rozpouštědel je doprava. Zásadně se, v době koronavirusnížil podíl letecké dopravy, což v důsledku znamená, že je třeba méně leteckého paliva. Při jeho výrobě však vznikají i návazné druhotné suroviny, které vstupují i do chemického průmyslu. Poptávka je mnohonásobně vyšší, než je reálné množství k dispozici a tím roste cena. V této situaci se komplikuje i doprava zboží, neplní se termíny a opět ceny rostou. Dalším faktorem je omezené množství dostupných surovin, což vede ke konkurenčnímu boji mezi státy a přeplácení cen. Výrobci surovin mají určité množství výrobních kapacit, které je ovlivněno nejen množstvím vstupních surovin, ale také množstvím pracovníků, které se mění v závislosti na pozitivním testování. Vyrobí se méně, ale poptávka je stejná nebo vyšší, a proto je možné cenu téměř libovolně zvyšovat. Tyto uvedené faktory způsobily, že cena rozpouštědel stoupá a v mnoha případech skočila i na dvojnásobek ceny původní. Pandemii tu máme více než rok, zdražování se však začalo projevovat postupně, po vyprázdnění skladů dodavatelů. Je velmi obtížné predikovat, jak dlouho tato situace potrvá.  

Renáta Sabolová

Ing. Michaela Pospíšilová