Kombinace mycího stolu a destilačního zařízení

Přístroj na recyklaci rozpouštědel je možné kombinovat s přístrojem pro mytí součástí nebo stříkacích pistolí. Znečištěné rozpouštědlo je automaticky dopravováno do destilačního přístroje. Čisté rozpouštědlo je po skončení procesu znovu čerpáno do mycího přístroje. Rozsah práce je omezen na vložené fóliového sáčku do destilačního přístroje, zapnutí čerpadla a kontroly plnění. Po skončení procesu pak na odebrání fóliového sáčku  se zbytky. Oba přístroje mohou být v provozu také samostatně a nezávisle.